Disclaimer

ALGEMEEN

Fijn dat je de moeite neemt om onze disclaimer te lezen, oftewel onze verantwoording aan jou over wat je wel en niet mag verwachten van deze unieke innovatieve digitale module! FinancieelGezond.nl koppelt de complexe arbeidsvoorwaarden van jouw werkgever aan de persoonlijke financiële gegevens van het gezin. Het gevolg is dat wij jou een financieel plan “light” kunnen bieden welke is bijgewerkt tot de datum dat jouw persoonlijke gegevens zijn ingelezen. Jouw werkgever faciliteert dit echter heeft natuurlijk geen toegang tot jouw privé gegevens. Laten we de belangrijkste zaken puntsgewijs met jou doornemen. Voel je ook vrij om er tijdens persoonlijk contact vragen over te stellen aan ons.

JOUW VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Deze ontvangen wij rechtstreeks van jou via de Ockto app. Ockto is de partij in Nederland die op een veilige manier, op kosten van FinancieelGezond.nl, jouw privé gegevens en die van jouw eventuele partner, aan ons ter beschikking stelt. Op www.ockto.nl kun je lezen welke gegevens dat zijn. Wat betekent dit voor je? Dit betekent dat je op een relatief eenvoudige manier en met weinig moeite ons kan informeren over jouw actuele privé situatie en privé gegevens. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat wij wel beschikken over al jouw pensioengegevens maar weer niet over jouw kapitaalverzekeringen, lijfrentes, levensverzekeringen en hypotheekverzekeringen. Maak gerust een persoonlijke afspraak met een FinancieelGezond adviseur als je daar met ons over wilt praten, of raadpleeg natuurlijk je eigen adviseur.

PROFIEL

Bij profiel hebben wij jouw netto maand inkomen* al gevuld en zijn wij uitgegaan van een inschatting van jouw maandelijkse uitgaven. Deze lasten mag je zelf handmatig aanpassen als je wilt. Mocht je hier ondersteuning bij wensen, kijk dan even op de website van NIBUD voor handige tips.  Zoals je ziet bieden wij jou met FinancieelGezond.nl inzicht in de maandplanning. Dit omdat Nederlanders gewend zijn om hun lasten veelal maandelijks te voldoen. Zo wordt goed inzichtelijk wat het gevolg is voor jouw financiële situatie bij diverse scenario’s.

*netto maand inkomen: dit is het gemiddeld inkomen van het afgelopen half jaar, minus het hoogste en laagste inkomen in deze periode. Bij werknemers met een tijdspaarfonds is de inleg in dit fonds ook meegenomen in deze berekening. Inkomen per 4-weken is omgerekend naar maandinkomen.

Wat betekent dit voor je? Dit levert gemak op maar natuurlijk is het ook dat je bepaalde uitkomsten wel zelf dient te controleren. Vergeet ook niet dat je sommige lasten slechts 1 keer per jaar voldoet, zoals het onderhoud van je auto.

JOUW ARBEIDSVOORWAARDEN

Deze hebben wij van jouw werkgever ontvangen. Daarom heb je ook een unieke werkgeverscode van ons gekregen die met jouw specifieke arbeidsvoorwaarden correspondeert. Wat betekent dit voor je? Dat mocht je onverhoopt jouw arbeidsvoorwaarden niet herkennen, je dit kenbaar kan maken bij ons.

PERSOONLIJK ADVIES

FinancieelGezond.nl biedt jou een financieel plan “light”. Wat betekent dit voor je? Dit betekent dat je zelf dient te bepalen wanneer aanvullend persoonlijk advies nodig hebt. Dit kan via je eigen adviseur of doordat je met onze adviseurs in gesprek gaat. Stel dat je bijvoorbeeld met vervroegd pensioen wilt gaan dan dienen alle uitkomsten van FinancieelGezond.nl gecontroleerd te worden alvorens je een definitieve beslissing neemt. Wij helpen je hier graag bij !

NETTO

Let op: deze berekeningen zijn indicatief. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. De nettobedragen zijn per persoon geoptimaliseerd op basis van de huidige (loon)belastingtarieven. Als er sprake is van meerdere uitkeringsinstanties moet naar de betreffende instantie(s) de juiste belastinginhouding en toe te passen loonheffingskorting worden gecommuniceerd. De instanties dienen akkoord te gaan met de voorgestelde optimalisatie. FinancieelGezond.nl houdt geen rekening met toeslagen zoals bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Wat betekent dit voor je?
Belastingtarieven kunnen in de toekomst veranderen. Dit betekent dat je wellicht minder of meer netto-inkomen kunt gaan ontvangen dan dat hierboven staat vermeld. Ook kan het zijn dat je pas bij de belastingaangifte geld terugkrijgt, of juist moet bijbetalen. Omdat de toeslagen zoals zorgtoeslag niet zijn meegenomen krijg je een helder beeld van wat je per maand aan basisinkomsten mag verwachten. Wil je toch meer weten over toeslagen, kom dan gerust naar een FinancieelGezond spreekuurdag.

VERANDERING VAN ARBEIDSVOORWAARDEN

Deze rapportage is gebaseerd op de huidige bepalingen in de van toepassing zijnde CAO en de huidige regelingen van jouw werkgever. Wat betekent dit voor je? Dit betekent voor je dat bij toekomstige wijzigingen van bijvoorbeeld de CAO of toekomstige wijzigingen van regelingen van jouw werkgever FinancieelGezond.nl nieuwe uitkomsten en nieuwe inzichten zal opleveren.

KORTEN VAN PENSIOENEN

Pensioenfondsen kunnen in de toekomst je pensioen korten. Wat betekent dit voor je? Dit betekent dat terwijl je al de keuze hebt gemaakt om met pensioen te gaan, door onvoorziene omstandigheden, pensioenfondsen de uitkering verminderen en je dus netto minder ontvangt.

WOONLASTEN

Met name je woonlasten kunnen in de toekomst wijzigen. Wat betekent dit voor je?
Dit betekent dat terwijl je al de keuze hebt gemaakt om met pensioen te gaan, je huur wordt verhoogd of je hypotheek tegen minder gunstige (fiscale) voorwaarden wordt voortgezet.

GEEN VERMOGENSPLANNING

FinancieelGezond.nl bevat niet de planning van je vermogen en je nalatenschap (“estate planning"). Wat betekent dit voor je? Dit betekent dat wij met name gekeken hebben naar jouw toekomstige inkomsten en niet naar een optimale planning van de opbouw van je vermogen en de overdracht van je vermogen aan je nabestaanden.                         

GEEN PRODUCT VERKOOP

FinancieelGezond.nl bemiddelt niet in en verkoopt dus geen specifieke financiële producten. Wat betekent dit voor je? Dit betekent dat FinancieelGezond.nl je volkomen onafhankelijk van pensioenfondsen en verzekeraars Financieel Inzicht biedt. Voor het afsluiten en/of wijzigen van financiële producten verwijzen wij je graag door naar je eigen assurantietussenpersoon, bank of verzekeraar.

JOUW PRIVACY

YincQ houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Wat betekent dit voor je? Dit betekent voor je dat FinancieelGezond.nl jouw persoonlijke en financiele gegevens niet deelt met anderen, dus ook niet met je werkgever. FinancieelGezond.nl behoudt zich wel het recht voor om je werkgever anonieme statistieken op te leveren. Zie ook onze privacy verklaring op www.financieelgezond.nl

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, en statistische cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.

Privacy Statement

Cookie-instellingen